Missie

Missie

W2suc6 stelt zich als doel om mensen successen te laten ervaren, dit kan zijn tijdens het sporten, maar bijvoorbeeld ook tijdens het arbeidsproces. W2suc6 stelt de deelnemer centraal, er wordt gekeken naar de mogelijkheden, de kwaliteiten en de kansen! Kortom, W2suc6 is op eigen werkwijze en met doel- en resultaatgerichte aanpak de schakel naar succes.

W2suc6 biedt een werkomgeving waar diverse noodzakelijke basisvaardigheden eigen gemaakt worden om uiteindelijk succesvol deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

 

Ontwikkelen van gedrag en een positieve houding is een essentieel onderdeel van de werkwijze van W2suc6 . Om het doel te bereiken, bereiden ik de deelnemer goed voor middels het bijbrengen van diverse werk en scholingsvaardigheden